Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a GS Design – Gombos Szilvia (egyéni vállalkozó) (székhely: 3528 Miskolc, Sík u. 21. adószám:631813-42-1), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:

http://honlapnoknek.hu/wp-content/uploads/2016/04/ÁLTALÁNOS-SZERZŐDÉSI-FELTÉTELEK_.pdf

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: GS Design Gombos Szilvia egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 3528 Miskolc Sík u. 21.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@honlapnoknek.hu

Adószáma: 631813-1-25

Telefonszáma: +36-70-7747236

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-90108

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Dotroll Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Tel.: +36-1-432-3232,
E-mail: domreg@dotroll.com

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2016. január 1-től visszavonásig érvényes.

1.3. A www.honlapvallalkozasodnak.hu weboldalon található tartalom – beleértve a képi, szöveges tartalmakat és dizájn elemeket – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll, a hasznosítási jogokkal kizárólag a honlap tulajdonosa rendelkezik. A szövege tartalom magán célra szabadon felhasználható, minden egyéb esetben – beleértve az online terjesztést is – a felhasználó felhasználási díjat köteles fizetni a honlap tulajdonosának, melynek mértékét honlap tulajdonosa határozza meg. Az online terjesztés díjkötelessége alól kivételt képez a blogbejegyzések közösségi médiában történő megosztása.

1.4. Rendelkezésre állás: Szolgáltató külön ügyfélszolgálatot nem tart fenn. Telefonon 8.00-16.00 között, illetve emailben bármikor Szolgáltatóhoz fordulhat kérésével, kérdésével, panaszával.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

1.5 Az adatkezelés gyakorlatáról az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely letölthető: http://honlapnoknek.hu/wp-content/uploads/2016/03/honlapvall_adatkezel%C3%A9si-nyilatkozat.pdf

 

MEGRENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1.6. A www.honlapvallalkozasodnak.hu oldalon található szolgáltatások megrendelhetők online, vagy emailben: kapcsolat@honlapnoknek.hu, vagy telefonon a +36-70-7747236-os számon.

Megrendelhető szolgáltatások köre:

  • domain név
  • tárhely
  • honlap-készítés
  • grafikai szolgáltatások
  • marketing szolgáltatások

A honlapon feltüntetett árak a fizetendő árak, áfát a szolgáltató alanyi mentessége végett nem tartalmaznak.

1.7. A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékek adatlapján megjelenített képek csak illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

RENDELÉS MENETE

1.9.1 Emailben illetve telefonon történő megrendelés esetén nincs szükség regisztrációra.

1.9.2 A honlapon keresztül történő rendelés menete több lépésből áll, melyek a következők:

– A megrendelni kívánt szolgáltatásokat a Megrendelem! vagy Kosárba teszem! gombra kattintva helyezze a kosárba.

– Ha az összes megrendelni kívánt terméket a kosárba helyezte, a http://honlapnoknek.hu/kosar/ oldalon lehetősége van kupon kód megadására, amennyiben rendelkezik érvényes, akciós kuponnal.
A „Kupon alkalmazása” gombra kattintva a végösszegből a kedvezmény azonnal levonásra kerül.
A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva érkezik arra az oldalra, ahol rendelését véglegesítheti. A megrendeléshez a következő adatok megadása szükséges:

— Számlázási adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Cégnév, E-mail cím, Telefonszám, Ország, Cím, Város, Megye, Irányítószám.

Felhasználónak lehetősége van megrendeléséhez Megjegyzést fűzni.

 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek:

– Az ár ellenőrzésére a megrendelés során folyamatosan lehetőség van. A rendelés elküldése után visszaigazoló email kerül kiküldésre. Amennyiben az ebben szereplő árak eltérnek a honlapon feltüntetett áraktól, a kapcsolat@honlapnoknek.hu email címen jelezheti ezt, vagy elállhat a vásárlástól. Amennyiben Felhasználó nem szeretne elállni a vásárlástól, úgy a számára kedvezőbb összeg kerül kiszámlázásra.

– Amennyiben megrendeléséhez további szolgáltatást szeretne hozzáadni, de a megrendelést már elküldte, egyszerűen rendelje meg a további szolgáltatásokat email-ben, telefonon vagy az online felületen. Mivel a szolgáltatások virtuális termékek, ezért ezeket a további rendeléseket nem terheli további szállítási vagy adminisztrációs költség.

– Amennyiben a megrendelés elküldése után terméket szeretne törölni a megrendeléséből, úgy küldjön egy emailt a kapcsolat@honlapnoknek.hu címre, melyben a megrendelő neve mellett feltünteti a törölni kívánt szolgáltatást.  (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek:

– banki átutalás

– paypal

– részletfizetés – honlap készítése vagy arculattervezés esetén 3 részletben.Az első részlet (30%) a szerződés aláírásakor, a 2. részlet (40%) a szolgáltatás, közös munka kezdetekor. a harmadik, egyben utolsó részlet (30%) a teljesítés aláírása után esedékes.

Az első részlet (30%) elállás esetén vissza nem térítendő, mivel megrendelés és szerződéskötés esetén Szolgáltató a szükséges előmunkálatokat megkezdte, a tárhely kiépítése és a domain megrendelése szerződéskötést követően azonnal megtörténik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg egyben időintervallumot foglal honlapja elkészítésére, mely időintervallumra más ügyféllel szerződéskötés nem történik.

Egyedi igények esetén, egyéni részletfizetési megállapodására is lehetőség van – ehhez vegye fel velem a kapcsolatot a kapcsolat@honlapnoknek.hu email címen.

1.12. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉS

1.13. A megrendelés feldolgozása 48 órán belül megtörténik. Felhasználó (= Megrendelő) részére ezen időtartamon belül, – regisztrációkor, emailben vagy telefonon megadott email címre – a Szolgáltatási Szerződést Szolgáltató megküldi. A megrendelés a szerződés kitöltésével, aláírásával, az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával válik érvényessé, amennyiben azokat Felhasználó (Megrendelő) 8 napon belül emailben vagy postai úton (3528 Miskolc, Sík utca 21.) visszaküldi Szolgáltatónak.

Amennyiben az aláírt szerződés(ek) 8 napon belül nem érkeznek meg Szolgáltatóhoz, úgy a megrendelés érvényét veszti.

Amennyiben Felhasználó postai úton kívánja visszaküldeni az aláírt szerződést, – az esetleges félreértések és viták elkerülése érdekében – arról emailben köteles Szolgáltatót tájékoztatni.

Szolgáltató a hatékony együttműködés, a határidők betartása és a teljes körű tájékoztatás igényének betartása érdekében projekt-menedzsment programot használ. Megrendelőt az első konzultáció során Szolgáltató tájékoztatja a program használatáról, bemutatja annak működését és segíti Megbízót annak használatában.

1.14. A teljesítési határidőt – mivel az szolgáltatásonként változó – a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza.

Az általános teljesítési feltételek szolgáltatásonként a következők:

  • Domain és tárhely esetén a befizetés beérkezését követően 2-3, maximum 8 munkanap.

– Honlap-csomagok esetén a teljesítési határidőt maga a csomag-ajánlat, illetve a szerződés tartalmazza, és érvényes, amennyiben Megrendelő a teljesítéshez szükséges kérdőívet kitöltötte, valamint a szükséges grafikai és tartalmi anyagokat Szolgáltató írásos felszólítására 24 órán belül elküldte. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen anyagok késedelmes megküldése esetén a teljesítési határidő meghosszabbodhat.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíti (például Regisztrátor a domain név kérelmet elutasítja), köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül visszatéríteni.

 

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A szolgáltatásra vonatkozó általános rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek tárhely és domain regisztrációra tartalmazza.

 

ELÁLLÁS JOGA

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a szolgáltatás megrendelésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben Szolgáltató a szerződés teljesítését a 14 napos felmondási határidő előtt még nem kezdte meg.

Amennyiben Megrendelő kérésére a szerződés teljesítése az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt megkezdődik (mely kérést Megrendelő köteles kifejezetten közölni), Megrendelőt felmondási jog illeti meg. Ez esetben Megrendelő a kifizetett összeg arányos részére tarthat igényt.

Megrendelőt nem illeti meg a felmondási jog, amennyiben a szerződést Szolgáltató teljes egészében teljesítette.

Megrendelőt nem illeti meg az elállási vagy felmondási jog „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak” – így

– domain név megrendelése esetén,

– tárhelyszolgáltatás esetén a szerződött időszakra,

– weboldal, illetve komplex szolgáltatások esetén az első számla összege (a teljes szolgáltatás díjának 30%-a),

– honlap-csomagok, grafikai munkák és marketing szolgáltatások megrendelése esetén, csak az el nem készült elemekre kérhető visszatérítés

1.17. Az elállási/felmondási jog gyakorlásának menete:

Megrendelő az 1.16 pontban részletezett esetekben élhet elállási vagy felmondási jogával, ezen szándékát írásban (emailben) köteles Szolgáltató felé megküldeni.

Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelővel történő elszámolást követő 14 napon belül visszautalja a szolgáltatás díjának Megrendelőt megillető részét.

 

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

1.18. Honlap-csomagjainkra 30 nap garanciát vállalunk. Probléma esetén elérhetőségeink valamelyikén vegye fel Szolgáltatóval a kapcsolatot. A hiba elhárítását javítását 24 órán belül megkezdjük.

Szolgáltató nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából erednek. Szolgáltató nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből erednek.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon megjelenő tartalmakért (szöveg, képek, grafikai anyagok). Amennyiben Megrendelő a tárhelyet Szolgáltatónál rendelte meg, úgy Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalmat haladéktalanul és indoklás nélkül eltávolítani, továbbá Megrendelőt a tartalom eltávolításáról emailben tájékoztatni. Súlyos jogsértés esetén Szolgáltató jogosult a tárhelyszolgáltatást felfüggeszteni.

 

PANASZKEZELÉS

1.19. Szolgáltató külön ügyfélszolgálatot nem tart fenn.  Felhasználó/Megrendelő panasszal élhet Szolgáltatónál telefonon (+36-70-7747236), emailben (kapcsolat@honlapnoknek.hu), vagy levélben (3528 Miskolc Sík u. 21.).

A panaszok kezelését Szolgáltató azok beérkezését követő 48 órán belül megkezdi, annak kimeneteléről a Felhasználót/Megrendelőt emailben tájékoztatja.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Miskolci Járásbíróság illetékességét.

 

Miskolc, 2016. január 01.

Módosítva: 2017. április 2.