Általános Szerződési Feltételek – Tárhelyszolgáltatás

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS

PREAMBULUM

A Honlapon kínált tárhelyszolgáltatás igénybe vételének megkezdésével valamennyi, Szolgáltató által fenntartott Domain Névvel rendelkező, vagy Domain Nevet igénylő/regisztráló felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat a Szolgáltató jelen weboldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók figyelmét felhívja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi Felhasználó kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF-et. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Etv) 2. § lc) pontja alapján közvetítő szolgáltatóként tárhelyszolgáltatónak minősül, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltató, amely az igénybevevő felhasználó által biztosított információt tárolja.

FELEK

Jelen Felhasználási Feltételek GSDesign Gombos Szilvia (3711 Szirmabesenyő Kölcsey Ferenc u. 84., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott tárhely szolgáltatásra vonatkoznak, melyeket felhasználó („Felhasználó”) az alábbiak szerint vehet igénybe.

A TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, TARTALMA

Szolgáltató az általa meghatározott Árlistában meghatározott díjak („Tárhelyszolgáltatási Díj”) ellenében Felhasználó rendelkezésére bocsátja a szolgáltató honlapján /user/hosting/order feltüntetett paraméterekkel rendelkező tárhelyet.
A tárhelyszolgáltatás csak a Szolgáltatónál regisztrált és aktív Domain Nevekkel vehető igénybe.
A Szolgáltató magáncélra és kereskedelmi célra is biztosítja a Tárhelyet. Bármely törvénybe ütköző vagy jogosulatlan felhasználás tilos, többek között e-mail címek gyűjtése kéretlen levelek küldése céljából.
A Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételek szerint tárhely szolgáltatóként engedélyezi a tartalmak és a weboldal megtekintését.

SZOLGÁLTATÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott Tárhelyszolgáltatást a Felhasználónak éves 99 %-os rendelkezési időben biztosítja. A rendelkezési időbe nem tartozik bele a Szolgáltató weboldalán előre bejelentett havi maximum 3 óra karbantartási idő.
A Szolgáltató köteles a tárhelyszolgáltatást korlátozni amennyiben arról kártékony vírusokat terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
A Szolgáltató azonnal korlátozza a tárhelyszolgáltatás működését, amennyiben annak segítségével kártékony vagy spam leveleket terjesztenek és arról bejelentés érkezik a Szolgáltatóhoz.
A tárhelyszolgáltatásban foglalt havi le- és feltöltési adatforgalmi kerete csomagonként eltérő és korlátozható.
A Szolgáltató jogosult arra – és a Felhasználó köteles ezt engedélyezni –, hogy a Felhasználó által használt adatbázisszerkezetbe szükség esetén indexeket helyezzen el, annak érdekében, hogy mérsékelje a szerverek terheltségét.
Amennyiben a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a vásárolt tárhelyet (jelentősen túllépi a tárhelycsomagban foglat kapacitásokat) úgy a Szolgáltatónak jogában áll a tárhelycsomagot korlátozni vagy áthelyezni másik szerverre, hogy a többi ügyfél tárhelycsomagjainak működését és elérését ne veszélyeztesse.
Túlhasználat esetén, amenyiben a Felhasználó a tárhelycsomagot a harmadik e-mail felszólítás után is jelentősen túlhasználja (adatforgalom vagy indokolatlan nagy szerver terhelés) úgy a Szolgáltató jogosult a tárhelycsomag korlátozására.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tárhely erőforrásait globálisan vagy csomagonként eltérően korlátozza, beleértve, de nem teljes körűen (CPU használat, Virtuális memória, Fizikai memória, Egyidejű kapcsolatok száma, Processek száma, Inode határérték).
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, felfüggessze, vagy más módon korlátozza a tárhelyhez a hozzáférést bármikor, értesítéssel vagy anélkül.
Adatforgalmi korlát túllépése
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatásban foglalt adatforgalmi keretet átlépi, a Szolgáltató a Felhasználó döntése szerint korlátozza a szolgáltatást vagy a túlhasználás mértékét a felhasználónak kiszámlázza az Árlistában található díjon.
Amennyiben a Felhasználó korábban nem lépte túl a küszöbszámot, a Szolgáltató az előre látható túllépésről elektronikus levél formájában tájékoztatja, amelyre a Felhasználónak elektronikus levél formájában vissza kell jeleznie a döntéséről a túllépés bekövetkeztének időpontjáig, hogy kéri-e a a túlforgalmazás kiszámlázását, vagy a szolgáltatás korlátozását választja-e.
Amennyiben a Felhasználó nem jelez vissza, a Szolgáltató a szolgáltatás elérhetőségét korlátozza.
Amennyiben a Felhasználó egy korábbi hónapban túllépte a küszöbszámot, a Szolgáltató a Felhasználó korábbi döntése szerint jár el, illetve amennyiben nem jelzett vissza, a Felhasználó utólagos értesítése mellett korlátozza a szolgáltatást.
A Szolgáltató az 5 GB-nál kisebb túllépést nem számlázza ki.
Amennyiben a Felhasználó az elmúlt 3 havi adatforgalmának átlagát legalább 50%-kal túllépi, a szolgáltató jogosult a túllépés díját a Felhasználónak hóközi számla formájában kiszámlázni.
Az adatforgalmi túllépés díjának befizetési határideje 8 naptári nap.
Amennyiben a Felhasználó az adatforgalmi díj kiszámlázását kéri, azonban azt a fizetési határidőig nem fizeti be, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szolgáltatási szerződés megkötése  Szolgáltató által küldött űrlapon keresztül végezhető el. A szerződés csak a megrendelés és az éves díj befizetésével együtt jön létre. Bármelyik hiánya esetén a szerződés nem jön létre.
A Tárhely aktiválása után a Felhasználó bármelyik, GSDesign-nál regisztrált és aktív Domain Nevét hozzá tudja kapcsolni az aktív Tárhelycsomaghoz.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Tárhelyszolgáltatás automatikusan megszűnik, korábbi tartalma a későbbiekben nem visszaállítható, nem követelhető, ha:

 • A tárhelyszolgáltatás hosszabbítás nélkül lejár. A  tárhely lejáratát követő 10 napon belül a szolgáltatás díjmentesen meghosszabbítható. 10 napot meghaladóan a szolgáltatás visszaállításának díja 2990 Ft.
  A szolgáltatás lejáratát követő 30. napon a tárhely véglegesen törlésre kerül, az adatok nem visszaállíthatóak.
 • A domain nevek delegálásánál meghatározott elállási jog gyakorlása illetve szerződés megszüntetési módok az itt szabályozott szolgáltatási szerződést is megszüntetik.

JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Felhasználó nem ért egyet, akkor a Felhasználó a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani: jelen esetben a szolgáltatási szerződés megszűnik a módosítás hatályba lépésével.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL FELTÖLTÖTT TARTALOM
ÁLTALÁNOS TILALMAK

A Felhasználó által feltöltött tartalom a Felhasználó tulajdonában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

A szerveren nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe, más jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.
A Felhasználó nem terjeszthet és nem tehet közzé a Szolgáltató által biztosított Tárhelyszolgáltatás felhasználásával a hatályos jogszabályok által tiltott szöveget, képet, jelképet vagy jogosulatlanul harmadik fél által levédett vagy birtokolt szerzői jog oltalma vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet (pl. mp3, zene, program, iso, warez, film, játék). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatósági vagy érintett jogtulajdonosi felkérésre a Felhasználót a fenti szabályok megsértése miatt a Szolgáltató által biztosított Tárhelyszolgáltatás használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.
Tilos a kéretlen elektronikus levelek küldése, közismert nevén a spammelés – ennek részletes szabályait a Szolgáltató Spam politikája tartalmazza.
A tárhelyen másodpercenként 1-nél több dinamikus lekérdezés vagy AJAX lekérdezés futtatása tilos.
A Tárhelyszolgáltatás e-mail szolgáltatásán keresztül tilos 15 percenkénti 200 vagy napi 1000 elektronikus e-mailnél többet elküldeni akár a webmail felületről akár beépített scriptek segítségével.
A Tárhelyszolgáltatás SMTP szerverén, sem asztali levelezőprogrammal, sem a tárhelyről futtatott scriptek segítségével nem küldhető ki napi 100-nál több azonos vagy közel azonos tartalmú elektronikus levél.
Tilos a Tárhelyszolgáltatást biztonsági mentés céljára használni, kivéve a tárhely kezelő felület által kínált biztonsági mentés funkció által, az adott fiókról készített egyszeri állapot.
Tilos a tárhelyen elhelyezni jogszabályba ütköző, mások jó hírnevét sértő, trágár, vagy közízlést sértő tartalamat így többek között de nem kizárólag:

 • Topsites
 • IRC szkriptek/botok
 • Proxy szkriptek/Anonymizers
 • Kalóz szoftverek/Warez
 • Képtároló oldalak és szkriptek (hasonló, mint a Photobucket vagy a Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
 • IP szkennelők
 • Bruteforce programok/szkriptek/alkalmazások
 • Mail Bombers/Spam szkriptek
 • Banner-Ad szolgáltatások (üzleti reklám szolgáltatások)
 • File Dump/Mirror szkriptek (hasonló, mint a rapidshare)
 • Commercial Audio Streaming (több mint egy stream)
 • Letéti/Bank kötvényes oldalak és szkriptek
 • High-Yield Interest programok (HYIP) vagy hasonló oldalak
 • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden
 • Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Prime Banks oldalak
 • Lottó/szerencsejáték oldalak
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Hacker oldalak/archívumok/programok
 • Bank kötvény/banki részvény kereskedési programok
 • Csaló oldalak (beleértve, de nem kizárólag az alábbiak által listázott oldalak: aa419.org, escrow-fraud.com)
 • Push button mail szkriptek
 • Tell A Friend szkriptek
 • Anonymous vagy Bulk SMS átjárók
 • Bitcoin Miners

A jelen ÁSZF rendelkezései útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. A Szolgáltató. fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.

REKLÁMPOLITIKA

Felhasználó vállalja, hogy a Tárhelyen (akár magáncélra, akár üzleti célra használja azt) nem tesz közzé olyan gazdasági reklámnak minősülő közlést, amely a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008 évi XLVIII törvény („Reklámtörvény”) előírásaiba ütközik. Ennek megfelelően többek között az alábbi korlátozások érvényesek a reklámozás tekintetében:

 • Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.
 • Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.
 • Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.
 • Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.
 • Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.
 • Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográf reklám).
 • Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja.
 • Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.
 • Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
 • Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.
 • Tilos a megtévesztő reklám.
 • Az összehasonlító reklám csak a törvényben meghatározott kereteken belül megengedett.
 • Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.
 • Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely – többek között – gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, vagy gyermek- vagy fiatalkorút mutat be. Tilos továbbá alkoholtartalmú italt a honlap nyitó oldalán reklámozni. Az alkoholtartalmú italok reklámjának tartalmi szempontból meg kell felelnie a törvényi előírásoknak.
 • Tilos a dohánytermék reklámja.
 • Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.
 • Magánszemélynek közvetlen megkeresés módszerével küldött reklám levél (közismert nevén a spam) csak a Reklámtörvény valamint a Szolgáltató Spam politikájának előírásai szerint, így a címzett előzetes, írásbeli hozzájárulásával küldhető.

EROTIKUS TARTALMAK

Erotikus tartalom akkor tölthető fel a Tárhelyre, amennyiben Felhasználó betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat (különös tekintettel a szerzői jogi védelemre és a reklámtevékenységre vonatkozó szabályokra) és a jelen ÁSZF-ben található tilalmakat. Erotikus tartalom elhelyezésére csak a megfelelő figyelmeztetések elhelyezése mellett van lehetőség.

Tilos szerzői jogokat sértő erotikus tartalmakat elhelyezni a Tárhelyen. Tilos továbbá a szexuális szolgáltatás illetve prostitúció reklámja, valamint az egyéb, a jelen ÁSZF Reklámpolitikájában és a Reklámtörvényben meghatározott reklám.

A gyermekeket és fiatalkorúakat (azaz tizennyolc éven aluli személyeket) ábrázoló pornográf tartalmak feltöltése tilos, és a Büntető Törvénykönyvbe ütközik. Az ilyen tartalmat megosztó Felhasználót és Tárhelyének teljes tartalmát Szolgáltató azonnal törli a rendszerből. Szolgáltató teljes mértékben együttműködik a nyomozóhatóságokkal a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés tekintetében folytatott nyomozás során.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATOK

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy nem vagyoni kárért;

A Felhasználó internetkapcsolatáért, annak létesítéséért, fenntartásáért, zavartalan működéséért, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült költségekért, valamint ezek vonatkozásában tájékoztatást sem tud nyújtani.
A Szolgáltató Tárhelyszolgáltatását a Felhasználó a saját felelősségére használja.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználó által a Tárhelyszolgáltatáson átvitt, vagy tárolt adatok tartalmáért, a tudomására jutó jogszabálysértés esetén azonban a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
Szolgáltató nem felelős a Tárhelyszolgáltatás igénybevételéből adódó, Felhasználó számítógépeiben, vagy azok adatállományában keletkezett esetleges károkért, ugyanakkor minden tőle racionálisan elvárhatót megtesz azért, hogy ilyen ne forduljon elő.
Szolgáltató nem kíséri figyelemmel, illetve nem ellenőrzi a berendezéseken található, illetve a hálózatán továbbított információkat, azaz a Tárhelyszolgáltatás révén kapott információ felhasználása kizárólag a Felhasználó kockázatára történik.
Ha a Szolgáltató a Tárhelyszolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok – így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz – miatt nem képes, az esetben a Tárhelyszolgáltatás szünetel.

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.
A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszüntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Feltételeket megszegi.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tárhelyszolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel.

A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen Tárhelyszolgáltatást működtető Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa feltöltött adatok, anyagok, információk, továbbított információk eltávolításra kerülnek, vagy bármilyen műszaki oknál fogva eltűnnek. A Felhasználó által elhelyezett anyagok, információk törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül joga van a Szolgáltatónak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a szabályzatot. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. A felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

Jelen ÁSZF-ben foglaltakon kívül az adatkezelésre, adatvédelemre az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.
Szolgáltató a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződés megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Ha a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltatóval szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Felhasználó által elhelyezett tartalomhoz kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Felhasználó köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve a Szolgáltatónak ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltérő megállapodás hiányában – jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből, illetve az ÁSZF-ből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát elolvasta, azokat elfogadta és betartja.
Az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF módosításait a Szolgáltató online elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a https://honlapnoknek honlapján keresztül.

A Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni esetleges panaszait postai úton, a panasz Szolgáltató székhelyére, azaz a 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. címre történő elküldésével érvényesítheti.